a

WeldTeci Molkom AB
Med stomme av stål

WeldTec i Molkom

  • Stålstommar till industri, bostäder, skolor, idrottshallar, lagerhallar osv.
  • Komplett stålstomme med t.ex TRP-takplåt, HDF-bjälklag, Sandwichväggar.
  • Stålkonstruktioner och byggmadssmide
  • Traversbanor
  • Trappor, spiraltrappor, plattformar – allt i stål förstås !
  • Plåtarbeten- Klippning-Bockning- Valsning- Skärning
  • Legosvetsning