a

Referenser

Löfbergs Rosteri

Byggår 2019-2020
WeldTec AB utförde Stålstomme, Sandwichväggar, TRP-tak. HDF-montage inkl foggjutning, Prefabmontage hisschakt. Trappor o plattformar. Högdelen är 30 meter hög.

Sundsta-Älvkullegymnasiet Fyra etapper.

Byggår 2017-2020
WeldTec AB utförde Stålstomme, HDF-montage inkl foggjutning, TRP-tak., Prefabmontage trappor. Ståltrappor. Tre byggnader som bilden och en förbindelsebyggnad.